Home
Diensten
Links
Contactformulier
Sitemap

Introductie

Sinds mijn butleropleiding in 2005, werkte ik als "Butler of the Residence" van een ambassadeur in Den Haag. Voordien vervulde ik verschillende dienstverlenende rollen binnen de informatie-technologie.

Men omschrijft mij als integer, evenwichtig, hoffelijk, uiterst discreet en geduldig. Ik kan goed luisteren en veroordeel of beoordeel niemand. Zo weet ik mensen op hun gemak te stellen, zonder zelf op de voorgrond te treden.

Fred Kubbinga voor Huis 't Velde (Warnsveld)

Butler Service Wassenaar kan per dagdeel butler diensten verlenen. De volgende activiteiten zijn daarbij mogelijk:

  • ondersteuning bij de persoonlijke administratie en correspondentie;
  • begeleiding naar arts/ziekenhuis, met mogelijkheid om het medische advies te laten controleren of toelichten;
  • het maken van afspraken met vrienden en familie;
  • het organiseren van het huishouden, waaronder boodschappen doen, schoonmaken, koken en klein onderhoud;
  • ondersteuning bij aanschaf en gebruik van stereo, tv, computer, telefoon, fax etcetera;
  • persoonlijke begeleiding bij activiteiten buitens huis, van
    chauffeursdiensten tot aan gezamenlijk activiteiten ondernemen;
  • het organiseren van ontvangsten, zowel thuis als op lokatie.

Het is ook mogelijk om een combinatie van activiteiten uit te besteden.

Butler Service Wassenaar | Fred.Kubbinga@butler-service-wassenaar.com